Home >> Brands >> Suzuki >> Jimny >> Jimny

Suzuki Jimny Jimny - All cars data - CarsoPedia

All cars data Suzuki Jimny Jimny

Please click on wanted modification and it will load detailed technical specifications and fuel consumption for Suzuki Jimny Jimny.

Model modifications hp Transmission Doors Body Year
1.3 2WD JX 1998 80 5 s. - Manual 3 SUV 1998-2001
1.3 4WD JLX 1998 80 5 s. - Manual 3 SUV 1998-2001
1.3 4WD JLX 1999 80 4 s. - Automatic 3 SUV 1999-2001
1.3 4WD JLX 2001 80 4 s. - Automatic 3 SUV 2001-2004
1.3 4WD JLX 2001 80 5 s. - Manual 3 SUV 2001-2004
1.3 4WD JLX 2004 82 4 s. - Automatic 3 SUV 2004-2005
1.5 4WD JLX Diesel 2004 65 5 s. - Manual 3 SUV 2004-2005
Cabrio 1.3 JLX 2005 85 5 s. - Manual 3 SUV 2005-2006
Metal Top 1.3 Exclusive 2005 85 4 s. - Automatic 3 SUV 2005-0
Metal Top 1.3 Exclusive 2005 85 5 s. - Manual 3 SUV 2005-0
Metal Top 1.3 Exclusive 2012 85 5 s. - Manual 3 SUV 2012-0
Metal Top 1.3 Exclusive 2012 85 4 s. - Automatic 3 SUV 2012-0
Metal Top 1.5 Exclusive Diesel 2005 86 5 s. - Manual 3 SUV 2005-2010


Share on Share on

Fuel consumption and specifications Suzuki Jimny Jimny